Adviseur

Marcel Verheggen is als orgeladviseur verbonden aan de KKOR, de Katholieke Klokken-en Orgelraad. Deze raad bestaat al decennia lang en adviseert katholieke kerken bij de aankoop, restauratie en onderhoud van hun kerkorgel. Gedetailleerde kennis van de orgelbouw, het goed kunnen omgaan met kerkbesturen en orgelmakers, en een goed stel oren voor het beoordelen van klank zijn de broodnodige voorwaarden om dit vak te kunnen uitoefenen. Sinds enkele jaren wordt er nauw samengewerkt met collega’s van de protestante kerken en is er daarom een vereniging opgericht , het CvON, het college van orgeladviseurs Nederland. Deze samenwerking is uiterst zinvol, kennis en ervaring kunnen gedeeld worden, en bovendien vindt er geregeld overleg plaats met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Sinds januari 2013 is Marcel Verheggen gecertificeerd als orgeladviseur. Deze certificering is tot stand gekomen door de samenwerking tussen de verschillende koepels en wordt beoordeeld naar de criteria zoals vastgelegd door Hobéon, een organisatie die gericht is op advisering en certificering.

Op dit moment zijn onder meer restauratie-trajecten in gang gezet van de orgels in de Sint-Martinuskerk te Breust-Eijsden,  in de St. Jozefkerk te Oost-Maarland en in de Sint-Gregoriuskerk te Brunssum.

Vanuit de kennis van het adviseurschap is hij als redacteur verbonden aan de totstandkoming van de 15-delige encyclopedie over de historische Nederlandse orgels door het NIVO, het Nederlands Instituut voor de Orgelkunst.  Inmiddels is dit project afgerond en zal er een digitale kennisbank worden opgestart. Voor meer informatie, klik hier.